admin-ajax

 

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Toplantı için poster ve serbest sunu olmak üzere bildiriler kabul edilecektir. Sözlü bildiriler dermatoimmünoloji ve allerji alanında deneysel çalışma, klinik çalışma, olgu serileri ve olgu sunumu şeklinde bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır. Poster bildirileri genel dermatoloji alanında özgün olgu sunumları şeklinde kabul edilecektir.

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

  • Tüm bildiriler sadece online olarak kongre web sitesi üzerinden kabul edilecektir.
  • Bildiriler, değerlendirilmek için sözel ve poster olmak üzere iki şekilde gönderilebilecektir. Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
  • Bildiri gönderimi 17 Kasım 2017’da başlayacaktır.
  • Son bildiri gönderme tarihi 07 Ağustos 2018’dır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır.
  • Gönderilen bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemez.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

* Yazım dili Türkçe‘dir. Kullanılan dil açık anlaşılır, akademik açıdan uygun ve özenli olmalıdır. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

* Tüm yazarların adı-soyadı, akademik/çalıştığı kurumdaki ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.

* Yazarların isimleri ve soyisimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

* Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

– Örnek: Xxxx Üniversitesi Xxxx Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir

– Örnek: Xxxx Hastanesi, Xxxx Kliniği, Şehir

* Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

– Örn: Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx

* Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.

* Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

* Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Olgu sunumları için; giriş, olgu sunumu ve sonuç başlıkları kullanılmalıdır.

* Bildiri özeti, başlık ve yazar bilgileri hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiri özetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için toplantı kaydının yapılmış olması şartı aranacaktır. Değerlendirme sonucu, tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak e-posta ile gönderilecektir.

Poster olarak kabul edilen bildiriler, 70x90 cm boyutlarında posterler şeklinde ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler toplantı başlamadan önce, posterler için ayrılan panolara yazar(lar)ın kendisi(leri) tarafından asılacak ve sonrasında yine kendisi(leri) tarafından kaldırılacaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır.

Serbest sunu olarak kabul edilen bildiriler, kongre bilimsel program içerisinde düzenlenecek olan serbest bildiri oturumunda değerlendirilecek, her bir bildiri için toplam 15 slaytı ve 8 dakikayı geçmeyecek şekilde sunum süresi verilecektir.