26 Eylül 2018
SAAT PROGRAM
14:30 – 15:00 AÇILIŞ
15:00 – 16:00 TEMEL İMMÜNOLOJİ – 1
  OTURUM BAŞKANLARI Başak Yalçın
Emel Bülbül Başkan
15.00-15.20 İmmün sistemin temel yapısı ve işleyişi Sibel Doğan Günaydın
15.20-15.40 T lenfositleri, alt grupları ve reseptörleri Gülşen Akoğlu
15.40-16.00 B lenfositleri ve antikor üretimi Duygu Gülseren Büyükdoğan
16.00-16.30 TARTIŞMA VE ARA
16.30-17.30 TEMEL İMMÜNOLOJİ – 2
  OTURUM BAŞKANLARI Nilgün Şentürk
Nuran Allı
16.30-16.50 Doku uygunluk antijenleri, antijen işlenişi ve sunumu Başak Yalçın
16.50-17.10 İnflamasyon Gülsüm Gençoğlan
17.10-17.30 Kütanöz immün sisteme panaromik bakış Nilgün Şentürk
17:30 HOŞGELDİNİZ KOKTEYLİ
27 Eylül 2018
SAAT PROGRAM
08.30-10.00 İMMÜNTOLERANS VE OTOİMMÜNİTE
  OTURUM BAŞKANLARI Mukaddes Kavala
Sedef Şahin
08.30-08.50 İmmüntolerans mekanizmaları & otoimmünite gelişimİ Başak Yalçın
08.50-09.05 Germinal B hücreleri ve tolerojenik T hücreleri Emel Bülbül Başkan
09.05-09.20 Hastalık modeli-1: Pemfigus immünpatogenezi Dilek Bayramgürler
09.20-09.35 Hastalık modeli-2: Dermatitis herpetiformis immünpatogenezi Burhan Engin
09.35-10.00 TARTIŞMA VE ARA
10.00-11.05 OTOİNFLAMASYON
  OTURUM BAŞKANLARI Cengizhan Erdem
Erkan Alpsoy
10.00-10.20 Otoinflamasyon ve primer otoinflamatuvar sendromlar Müzeyyen Gönül
10.20-10.35 Hastalık modeli-3: Behçet Hastalığı patogenezi Ayşe Boyvat
10.35-10.50 Hastalık modeli-4: Püstüler psoriasis patogenezi Tülin Ergun
10.50-11.05 Tedavide IL-1 ve IL-1R antagonistleri Müge Güler Özden
11.05-11.15 TARTIŞMA
11.15-12.00 UYDU-1 – FARMANOVA
Psoriasis’te Değişen Hikayeler
Oturum Başkanı: Nilgün Atakan
Psoriasis Patogenezinde Kilit Sitokin: IL-17A
Başak Yalçın
Psoriasis Tedavisinde Sekukinumab
Murat Borlu
12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 ZOR HASTA YÖNETİMLERİ
YÖNETİM ODASI- 1
Yöneticiler Murat Borlu
Komplike Behçet Hastası
Mehmet Melikoğlu
Dirençli Liken Planus Olguları
YÖNETİM ODASI- 2
Yöneticiler Emine Tamer
Dirençli Alopesi Areata Hastası
Gamze Erfan
İmmünsüprese Hastalarda Nevüs Takibi
14:00-15 LABORATUVARDAN KLİNİĞE: NORMAL OLMAYAN SONUÇLARA AKILCI YAKLAŞIM
  OTURUM BAŞKANLARI Mehmet Salih Gürel
Ferda Artüz
14.00-14.15 Hastamın IgE si yüksek, ne yapmalıyım ? Emine Derviş
14.15-14.30 Hastamda eozinofiller yüksek, acaba..? Melih Akyol
14.30-14.45 Otoantikor pozitiflikleri ne anlama geliyor? Arzu Kılıç
14.45-15.00 TARTIŞMA ve ARA
15.00-15.30 KONFERANS
Gül Erkin Özaygen
15.30-16.30 BARSAK DERİ-AKSI
  OTURUM BAŞKANLARI Server Serdaroğlu
Neslihan Şendur
15.30-15.45 Mukozal immünite ve probiyotikler Gülşen Akoğlu
15.45-16.00 İnflanmatuvar barsak hastalıkları ve deri Murat Borlu
16.00-16.15 Gıda intoleransı nedir? Testler ne anlatıyor? Çiğdem Doğramacı
16.15-16.30 Kanıta dayalı immünonütrisyon Berna Aksoy
16.30-16.45 TARTIŞMA VE ARA
16.45 – 17.45 SERBEST BİLDİRİLER
  OTURUM BAŞKANLARI Gülsüm Gençoğlan
Sibel Doğan Günaydın
17.45-18.00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Caner Demircan
28 Eylül 2018
SAAT PROGRAM
08.30-09.30 İMMÜN YETMEZLİKLER
OTURUM BAŞKANLARI İlknur Kıvanç Altunay
Gönül Ergenekon
08.30-08.45 Primer immün yetmezliklerde deri bulguları İkbal Aydıngöz
08.45-09.00 Sekonder immün yetmezliklerde deri bulguları Sema Aytekin
09.00-09.15 GVHD ve deri bulguları Tülin Mansur
09.15-09.30 IVIG ve yönetimi Seray Külcü Çakmak
09.30-10.00 TARTIŞMA VE ARA
10.00-11.00 FARKLI BAKIŞ AÇILARI
OTURUM BAŞKANLARI Yalçın Tüzün
Gül Erkin Özaygen
10.00-10.20 Quantiferon ve PPD: ne zaman yapalım, nasıl yorumlayalım? Demet Karnak
10.20-10.40 İmmünsüprese hastada: hangi aşı, ne zaman? Esin Şenol
10.40-11.00 Delme testi ve RAST: Kime, ne zaman, nasıl? Esra Özek
11.15-12.00 UYDU-3 – J&J
Yolu IL-23’ten Geçenler
Konuşmacı: Nilgün Atakan
12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.00 ZOR HASTA YÖNETİMLERİ
YÖNETİM ODASI- 1
  Yöneticiler Sedef Şahin
Zor MF/Sezary Sendromlu Hasta
Demet Kartal
Dirençli HS Hastası
YÖNETİM ODASI- 2
  Yöneticiler Müzeyyen Gönül
Komplike Pemfigus
Fatma Elif Yıldırım
Komplike Psoriazis Hastası
14.00-15.00 TEMEL ALERJİ
  OTURUM BAŞKANLARI Akın Aktaş
Ayşen Karaduman
14.00-14.20 Alerjinin temel hücreleri: Eozinofil ve mast hücreleri Emek Kocatürk Göncü
14.20-14.40 Aşırı duyarlılık reaksiyonları Sibel Doğan Günaydın
14.40-15.00 Alerjik duyarlanma ve epidermal bariyerin önemi Bengü Gerçeker Türk
15.00-15.30 KONFERANS Gül Erkin Özaygen
15.30-16.45 Kılavuzlar eşliğinde tanı ve tedaviler
  OTURUM BAŞKANLARI Sevgi Bahadır
Serap Öztürkcan
15.30-15.45 Ürtiker Rafet Koca
15.45-16.00 Atopik dermatit Filiz Canpolat
16.00-16.15 Pemfigus Rıfkiye Küçükoğlu
16.15-16.30 Hidradenitis süpürativa Güneş Gür Aksoy
16.30-16.45 TARTIŞMA VE ARA
16.45-17.45 SERBEST BİLDİRİLER
OTURUM BAŞKANLARI Emek Kocatürk Göncü
Oktay Taşkapan
20:00 GALA YEMEĞİ
29 Eylül 2018
SAAT PROGRAM
08.30-09.30 DERMATOLOJİK ACİLLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ
  OTURUM BAŞKANLARI İdil Ünal
Cengizhan Erdem
08.30-08.50 AGEP & DRESS Perihan Öztürk
08.50-09.10 TEN & SJS Rebiay Kıran
09.10-09.30 Anjioödem Oktay Taşkapan
09.30-09.45 TARTIŞMA
09.45-10.30 DERMATOLOJİK YENİLER
  OTURUM BAŞKANLARI Nilsel İlter
Nilgün Atakan
09.45-10.00 Mast hücre aktivasyon sendromu Şebnem Aktan
10.00-10.15 IL-4/IL-13 reseptör kompleksi Nilgün Şentürk
10.15-10.30 Deri yaşlanmasında telomerlerin rolü Deniz Seçkin
10.30-11.00 ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ