Değerli Dermatologlar,

Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği bu yıl  7. GÜZ OKULU’ nu  26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Bodrum’da düzenleyecek. Tıp ve uzmanlık eğitimimizin sağlam temellere oturarak meslektaşlarımızın hızla gelişen bilgi ve teknoloji çağını kolayca yakalamaları temel amacımız. Bu amaç doğrultusunda her iki yılda bir olduğu gibi bu kez de sizlere immünoloji ve allerjinin temel bilgilerinden yola çıkarak hastalıkların patogenezini daha iyi anlamaya ve ardından akılcı uygulama ve tedavilere ulaşılabileceğimiz oldukça dinamik bir bilimsel program hedefledik. Tüm inflamatuvar, otoinflamatuvar, otoimmün ve allerjik deri hastalıkları, tanısal testler, deri maliniteleri, ilaç reaksiyonları, güncel tedavilerin akılcı yönetimi ve tartışmalı birçok konuya yanıt bulabileceğinizi umuyoruz. Değerli hocalarımızın yanısıra, konusunda çok donanımlı olan genç meslektaşlarımızın konferans, konu anlatımı ve çalışma sunumları ile dopdolu geçecek olan bu bilimsel toplantıya hepinizi davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.  Sizleri değerli katılımlarınız, yazılı ve sözlü bildirileriniz, toplantıyı renklendirecek sorularınız, konuları güçlendirecek kıymetli yorum ve katkılarınız ile bekliyor olacağız.  Görüşmek üzere…

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Nilgün ATAKAN
Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği Başkanı