Konuşmacılar


Esra Adışen
Uydu Sempozyumu - Lilly
Konuşmacılar
*Psoriasis Tedavisinde Ixekizumab ile Hedef: Tepeden Tırnağa Tam İyileşme
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Neslihan Akdoğan
Akne ve İnflamasyon
Konuşmacı
*Akne İlişkili Otoinflamatuar Hastalıklara Bakış
Başlangıç Saati
16:10
Bitiş Saati
16:25
Gülşen Akoğlu
Deri İmmünolojisine Genel Bakış
Konuşmacı
*Deri Mikrobiyomunu Değiştirme Stratejileri
Başlangıç Saati
14:40
Bitiş Saati
15:00
Sözel Bildiri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
18:00
Berna Aksoy
Akne ve İnflamasyon
Konuşmacı
*Yeni Jenerasyon Retinoidlerin Dermatolojik Tedavideki Yeri
Başlangıç Saati
16:25
Bitiş Saati
16:40
Güneş Gür Aksoy
2018’den 2021’e – 1
Konuşmacı
*İnflamatuvar Alopesiler
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
Akın Aktaş
Ultraviyole ve Deri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
11:10
Nuran Allı
Bizi Zorlayabilir!
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
Sibel Alper
2018’den 2021’e – 1
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
Başak Armağan
Bizi Zorlayabilir!
Konuşmacı
*SJS/TEN’de Hızlı Tanı ve Tedavi Seçimi
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
Nilgün Atakan
Deri İmmünolojisine Genel Bakış
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Uydu Sempozyumu - UCB
*Moderatör
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:15
Uydu Sempozyumu - Lilly
*Moderatörler
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
12:10
Uydu Sempozyumu - ABBVIE
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:40
Bitiş Saati
15:30
Uydu Sempozyumu - Janssen
*Moderatörler
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
12:10
Uydu Sempozyumu - Farmanova
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:40
Bitiş Saati
15:30
Deri Kanserlerinde İmmünoloji ve İmmünoterapi
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:50
Arzu Ataseven
Deri Hastalıklarında Tetikçiler ve Kütanöz İmmünite
Konuşmacı
*Enfeksiyonlar
Başlangıç Saati
15:55
Bitiş Saati
16:10
Sema Aytekin
Akne ve İnflamasyon
Konuşmacı
*Akne Fulminans: Klinik ve Tedavisel Yaklaşım
Başlangıç Saati
15:55
Bitiş Saati
16:10
Dilek Bayramgürler
Turkey
2018’den 2021’e – 3
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:30
2018’den 2021’e – 3
Konuşmacı
*LP’ta Etyopatogenez ve Tedavide Yenilikler
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:15
Burcu Beksaç
Turkey
Kütanöz İmmün Sistemin Popüler Hücreleri
Konuşmacı
*ILC İnnate Lenfoid Hücreler ve Plastisite
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:50
Murat Borlu
2018’den 2021’e – 1
Konuşmacı
*İnflamasyonda JAK ların Rolü ve Tedavide JAK İnhibitörleri
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:00
Bizi Zorlayabilir!
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
Uydu Sempozyumu - Farmanova
Konuşmacılar
*Secukinumab ile Psoriatik Hastalığa Bütünsel Yaklaşım
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Emel Bülbül Başkan
Otoimmünite ve Pemfigus Grubu Hastalıklar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
11:10
Otoimmünite ve Pemfigus Grubu Hastalıklar
Konuşmacı
*Otoimmünitede Güncel Mekanizmalar
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:25
Filiz Canpolat
Akne ve İnflamasyon
Konuşmacı
*İnflamatuar Aknede Geleneksel ve Güncel Tedaviler
Başlangıç Saati
15:40
Bitiş Saati
15:55
Fatma Pelin Cengiz
Otoimmünite ve Pemfigus Grubu Hastalıklar
Konuşmacı
*Preimmünite: Otoimmün Hastalıklar Önlenebilir mi?
Başlangıç Saati
10:25
Bitiş Saati
10:40
Nur Cihan Coşansu
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB05 - NADİR GÖRÜLERN EOZİNOFİLİK PÜSTÜLER FOLLİKÜLİTİS (OFUJİ HASTALIĞI) OLGUSU
Başlangıç Saati
17:20
Bitiş Saati
17:30
Gül Aslıhan Çakır Akay
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB03 - KRONİK LOKALİZE ALLERJİK KONTAKT DERMATİTLİ HASTALARDA İDAME EMOLYEN TEDAVİSİ İLE NÜKSÜN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:10
Seray Çakmak
Turkey
Ultraviyole ve Deri
Konuşmacı
*Deri Hastalıklarının Tedavisinde UV’nin Etki Mekanizması
Başlangıç Saati
10:25
Bitiş Saati
10:40
Salih Levent Çınar
Deri İmmünolojisine Genel Bakış
Konuşmacı
*Oral, Kutanöz, GIS Mikrobiyomu ve Deri Hastalıkları
Başlangıç Saati
14:20
Bitiş Saati
14:40
Uydu Sempozyumu - Lilly
Konuşmacılar
*Psoriasis Tedavisinde Ixekizumab ile Hedef: Tepeden Tırnağa Tam İyileşme
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Neslihan Öğüt Demirel
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB07 - MASKE ALTINDA GİZLENEN DERMATOLOJİK HASTALIKLAR VE HASTA FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
16:50
Bitiş Saati
17:00
Göktürk Dere
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB01 - KRONİK SPONTAN ÜRTİKERLİ HASTALARDA İNFLAMATUAR PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
16:50
Sibel Doğan
Uydu Sempozyumu - UCB
Konuşmacı
*Psoriasis Tedavisinde TNF'nin Yeri ve Sertolizumab Pegol ile Hacettepe Deneyimleri
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Asena Çiğdem Doğramacı
2018’den 2021’e – 3
Konuşmacı
*Dermatolojide Biyobenzerlerin Yeni Konumu
Başlangıç Saati
13:45
Bitiş Saati
14:00
M. Can Emeksiz
Turkey
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB09 - BEHÇET HASTALIĞI TANISINDA YENİ BİR TANI TESTİ OLARAK: TÜKÜRÜK PRİCK TESTİ
Başlangıç Saati
17:10
Bitiş Saati
17:20
Nazan Emiroğlu
Deri Hastalıklarında Tetikçiler ve Kütanöz İmmünite
Konuşmacı
*Stres
Başlangıç Saati
16:10
Bitiş Saati
16:25
Burhan Engin
2021’in Özeti: İmmünbaskılamada Kriz Yönetimi
Konuşmacı
*Hangi Hastanın Risk Yükü Ne Kadar?
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
Zuhal Erçin
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB02 - LİKEN PLANOPİLARİS VE SİFİLİZ BİRLİKTELİĞİ
Başlangıç Saati
16:50
Bitiş Saati
17:00
Hilal Kaya Erdoğan
Deri Hastalıklarında Tetikçiler ve Kütanöz İmmünite
Konuşmacı
*Obesite
Başlangıç Saati
16:25
Bitiş Saati
16:40
Gamze Erfan
Ultraviyole ve Deri
Konuşmacı
*Epigenetik Dönüşüm ile Melanositten Melanomaya
Başlangıç Saati
10:55
Bitiş Saati
11:10
Pelin Esme
2018’den 2021’e – 1
Konuşmacı
*Vitiligoda Güncel Patogenez  ve Tedavi Seçenekleri
Başlangıç Saati
09:15
Bitiş Saati
09:30
Uydu Sempozyumu - ABBVIE
Konuşmacılar
*Immun Aracılı Dermatolojik Hastalıklarda TNF alfanın Rolü ve Psoriasis & Hidradenitis Suppurativada Klinik Deneyimlerimiz
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Ayten Ferahbaş
2018’den 2021’e – 2
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:30
Emek Göncü
2018’den 2021’e – 2
Konuşmacı
*Mekanizmaları ile Ürtiker ve Güncel Tedaviler
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:30
Müzeyyen Gönül
Otoimmünite ve Pemfigus Grubu Hastalıklar
Konuşmacı
*Pemfigusta Güncel İmmünpatogenez ve Tedavi Önerileri
Başlangıç Saati
10:40
Bitiş Saati
10:55
Deri Hastalıklarında Tetikçiler ve Kütanöz İmmünite
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:40
Bitiş Saati
16:40
Dicle Güç
Kütanöz İmmün Sistemin Popüler Hücreleri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:30
Kütanöz İmmün Sistemin Popüler Hücreleri
Konuşmacı
*Dokuya Yerleşen (Tissue-Resident) Bellek T Hücreleri
Başlangıç Saati
16:50
Bitiş Saati
17:10
Duygu Gülseren
Kütanöz İmmün Sistemin Popüler Hücreleri
Konuşmacı
*Dentritik Hücreler
Başlangıç Saati
17:10
Bitiş Saati
17:30
Sözel Bildiri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
18:00
Sibel Doğan Günaydın
Sözel Bildiri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
18:00
Bizi Zorlayabilir!
Konuşmacı
*Plak Tip Dışı Psoriasiste Patogenez ve Tedavi Yaklaşımı
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:00
2021’in Özeti: İmmünbaskılamada Kriz Yönetimi
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
Mehmet Salih Gürel
2018’den 2021’e – 3
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:30
Oğulcan İbiş
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB04 - YÜZ DOKSAN YEDİ BEHÇET HASTASININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Başlangıç Saati
17:10
Bitiş Saati
17:20
Hüseyin Serhat İnalöz
Uydu Sempozyumu - Lilly
*Moderatörler
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
12:10
Uydu Sempozyumu - Janssen
*Moderatörler
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
12:10
Nida Kaçar
Ultraviyole ve Deri
Konuşmacı
*UV ile İndüklenen Hastalıklarda Temel İmmünolojik Mekanizmalar
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:25
Göknur Kalkan
Turkey
Ultraviyole ve Deri
Konuşmacı
*UV’nin Deri Mikrobiomuna Etkisi ve Sonuçları
Başlangıç Saati
10:40
Bitiş Saati
10:55
Ayşe Serap Karadağ
Otoimmünite ve Pemfigus Grubu Hastalıklar
Konuşmacı
*İnflamazom İnhibitörleri Dermatolojide Yer Bulur mu?
Başlangıç Saati
10:55
Bitiş Saati
11:10
Ayşen Karaduman
Akne ve İnflamasyon
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:40
Bitiş Saati
16:40
Ali Karakuzu
Deri Hastalıklarında Tetikçiler ve Kütanöz İmmünite
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:40
Bitiş Saati
16:40
Pelin Kartal
2021’in Özeti: İmmünbaskılamada Kriz Yönetimi
Konuşmacı
*İmmünsüpresif Hastada Aşılama ve Önemi
Başlangıç Saati
09:15
Bitiş Saati
09:30
Arzu Kılıç
2021’in Özeti: İmmünbaskılamada Kriz Yönetimi
Konuşmacı
*Salgın Döneminde İmmün Baskılı Hasta Takibi
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
Bünyamin Kısacık
Uydu Sempozyumu - Farmanova
Konuşmacılar
*Secukinumab ile Psoriatik Hastalığa Bütünsel Yaklaşım
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Mine Müjde Kuş
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB06 - DERMATOLOJİ VE ÇOCUK ALLERJİ-İMMÜNOLOJİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANILARI VE HEKİMLERİN YAPTIĞI MÜDAHALELER
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
16:50
Rıfkiye Küçükoğlu
Otoimmünite ve Pemfigus Grubu Hastalıklar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
11:10
Gül Özaygen
Deri Kanserlerinde İmmünoloji ve İmmünoterapi
Konuşmacı
*Deri Kanserlerinde İmmünoloji ve İmmünoterapi
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:55
Perihan Öztürk
Bizi Zorlayabilir!
Konuşmacı
*Ürtikersiz Anjioödemde Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
Serap Öztürkcan
Akne ve İnflamasyon
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:40
Bitiş Saati
16:40
Luis Puig
Uydu Sempozyumu - Janssen
Konuşmacı
*Guselkumab ile Psoriasis Tedavisinde Yeni Ufuklar
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Özge Şeyda Saka
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB10 - MASTOSİTOZU TAKLİT EDEN İNFANTİL SKABİYEZ OLGUSU
Başlangıç Saati
17:20
Bitiş Saati
17:40
Andaç Salman
2018’den 2021’e – 2
Konuşmacı
*KD’te Etyopatogenez ve Tedavideki Yenilikler
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:15
Hayriye Sarıcaoğlu
2018’den 2021’e – 2
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:30
Dilek Seçkin Gençosmanoğlu
2018’den 2021’e – 1
Konuşmacı
*Kaşıntıda Güncel Patogenez ve Yeni Hedef Moleküller
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
Server Serdaroğlu
2018’den 2021’e – 1
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
Sedef Şahin
Ultraviyole ve Deri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
11:10
Nilgün Şentürk
Deri İmmünolojisine Genel Bakış
Konuşmacı
*İmmün Sistemin Bir Organı Olarak Deri ve Kütanöz İmmünite
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:20
Sözel Bildiri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
18:00
Zennure Takcı
Deri Hastalıklarında Tetikçiler ve Kütanöz İmmünite
Konuşmacı
*İlaçlar
Başlangıç Saati
15:40
Bitiş Saati
15:55
Emine Tamer
2021’in Özeti: İmmünbaskılamada Kriz Yönetimi
Konuşmacı
*COVID-19 İlişkili Deri Bulguları
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:00
Efsun Tanaçan
Uydu Sempozyumu - ABBVIE
Konuşmacılar
*Immun Aracılı Dermatolojik Hastalıklarda TNF alfanın Rolü ve Psoriasis & Hidradenitis Suppurativada Klinik Deneyimlerimiz
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
2018’den 2021’e – 3
Konuşmacı
*Kütanöz Sarkoidozda Patogenez ve Tedavideki Yenilikler
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:30
Zeynep Topkarcı
Turkey
2018’den 2021’e – 3
Konuşmacı
*Psoriasis Tedavisinde Yer Alacak Yeni Moleküller
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
13:45
Meltem Türkmen
Bizi Zorlayabilir!
Konuşmacı
*Hidradenitis Süpürativada Geciken Tanı ve Yetersiz Tedavi
Başlangıç Saati
09:15
Bitiş Saati
09:30
Yalçın Tüzün
Deri İmmünolojisine Genel Bakış
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Serap Utaş
2018’den 2021’e – 2
Konuşmacı
*AD’te Yaş Gruplarına Göre Klinik ve Tanı Kriterleri
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
13:45
Başak Yalçın
Kütanöz İmmün Sistemin Popüler Hücreleri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:30
2018’den 2021’e – 2
Konuşmacı
*AD’te Patofizyoloji ve Tedavide Yeni Moleküller
Başlangıç Saati
13:45
Bitiş Saati
14:00
2021’in Özeti: İmmünbaskılamada Kriz Yönetimi
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:00
Sema Yıldırım
Sözel Bildiri
Konuşmacı
*SB08 - SARS-COV-2 PANDEMİSİ SÜRESİNCE OMALİZUMAB KULLANAN KRONİK ÜRTİKERLİ HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:10